Tellija peab teadma, mida ta soovib

Trepikodade remondil tekivad ühistu ja ehitusfirma vahel sageli arusaamatused selle tõttu, et ühistu juhatusel ei ole lõplikult selge, missugust remonti soovitakse. Näiteks kui pakkumises on kirjutatud, et vaja on remontida trepikoda, ei selgu, missuguse tasemega peab olema seinte pinna viimistlus. Et teha võimalikult madala hinnaga pakkumine, teeb ehitaja kalkulatsiooni, mille järgi näiteks praod või katkised kohad seinal lihtsalt pahteldatakse ja seejärel värvitakse kogu sein üle. Kui ehitaja valitakse pakkumise hinna järgi ja lepingu sõlmimise käigus ei täpsustata remondi taset, ei pruugi töö tulemus tellijale meeldida. Näiteks pahteldades faktuuriga seinal katkised kohad ja värvides seejärel kogu seina, on tulemus paratamatult laiguline. Või näiteks kui kipsplaadist seinal pahteldada ainult plaatide liitekohad ja sein kaks korda üle värvida, paistavad pahteldatud kohad välja. See on paratamatu. Täiesti ühtlase pinna saamiseks tuleb kogu sein pahtlikihiga katta ja siis lihvida, kuid see töö on kallim. Tavaliselt süüdistab siis tellija ehitajat ebakvaliteetses töös. Ometi tegi ehitaja töö täiesti ausalt, sest madala hinnaga ei olegi võimalik teisiti. Töö on tehtud selles mõttes täiesti kvaliteetselt, et ta vastab hinnakalkulatsioonile.

Niisuguste arusaamatuste vältimiseks peaks ühistu juhatus enne vähempakkumise väljakuulutamist endale täpselt selgeks tegema, missuguse tasemega lõpptulemust soovitakse. Siis ei saa ka ehitaja tellijat petta tehes madala hinnaga pakkumise lootuses, et ühistu juhatus ei taipa remondist midagi ega mõista, et madala hinnaga ei ole võimalik teha kõrge tasemega tööd. Kvaliteetne töö tähendab seda, et ehitaja täidab kõik lepingus määratud tööd nõutud tasemel.

Erineva tasemega tööl on erinev hind

Kõige odavam on trepikodade seinte remont, mille puhul täidetakse ainult augud ja praod seintes, kuid ei kanta parandatud kohtadele tekstuuri ning värvitakse kogu sein. Täiesti loomulikult jäävad parandatud kohad nähtavad, sest tekstuurilt on need erinevad ülejäänud seinast, kuid niisuguse tasemega töö rahuldab paljusid ühistuid.

Keskmise hinnaklassi töö puhul parandatakse katkised kohad ja kantakse peale tekstuur, kuid need kohad erinevad siiski ülejäänud seinast, sest tekstuur on erinev ülejäänud seina pinnast.

Kõrgema hinnaklassi teostusel remonditakse kõigepealt katkised kohad seinal, seejärel pahteldatakse ja lõpuks kantakse peale uus faktuur kogu seina ulatuses.

Kõige kallim on sile sein, sest täiesti sirge pinna saamiseks tuleb seina mitu korda pahteldada. Siledal seinal on kõik ebatasasused hästi nähtavad. Seetõttu tuleb odavam kasutada mitmesuguseid faktuure, mis on koridorides ja trepikodades üsna laialt levinud. Faktuur peidab pisivigu ja seda ehitajad arvestavad hinnakalkulatsioonide koostamisel. On võimalik teha rulliga käsifaktuuri, kuid seinale saab kanda faktuuri ka värvipüstoliga.

Sageli tekivad arusaamatused ka juhatuse ja ühistuliikmete vahel. Juhatus kavatseb teha remondi võimalikult odavalt, kuid selle tulemuseks on seinad, mille välimuse üle hakkavad elanikud nurisema leides, et ehitusfirma on teinud ebakvaliteetset tööd. Tegelikult on aga töö kvaliteet vastav hinnale. Arusaamatuste vältimiseks remondi kvaliteedi hindamisel tuleks lepingus fikseerida detailselt:

  • kas on tegemist väikese remondiga, mille käigus parandatakse katkised kohad, või tehakse täielik remont

  • missugune on pinna tekstuur

  • kas nurgad on sirged

  • kas tasandatakse ka seinte kõverused või ainult katkised kohad

  • jne

Selleks peab tellija enne lepingu sõlmimist täpselt teadma, mida ta soovib.

Mida detailsem on soovitava tulemuse kirjeldus, seda vähem tekib hiljem arusaamatusi ning seda täpsema hinnakalkulatsiooni suudab ehitaja koostada.