Fassaaditööd | fassaadide renoveerimine | Fassaadide värvimine

Krohvitud fassaad

Struktuurkrohvi eri variandid pakuvad loendamatuid võimalusi individuaalseks fassaadikujunduseks. Siia hulka võib lugeda mineraalsel baasil valmistatud dekoratiivkrohvid, samuti peene ja jämedama terastusega polümeerkrohvid eri värvitoonides ja teostusvariantides. Efektse lahenduse annavad kirjukivikrohvid. Vastavalt materjali koostisele ja omadustele võib krohvi alaliikidena eristada lubikrohvi, lubi-tsementkrohvi, tsementkrohvi, kipskrohvi, polümeerkrohvi, mineraalset krohvi, silikoonkrohvi, silikaatkrohvi, samuti saneerkrohvi, isoleerkrohvi jt. Krohve kantakse pinnale erineva terasuuruse- ja kihipaksusega, mis võimaldavad pealispinda erinevalt kujundada.


Sõltuvalt nõudest, et ruumides oleks "suvel jahe, talvel soe" kujundatakse müüritis optimaalseks soojussalvestiks.

Soojustuskrohvid

Soojustuskrohv (mineraalne kiht müüritisel, mille soojapidavus on tunduvalt parem kui klassikalisel mineraalsel krohvil) kujutab endast viimistluskihiga kaetavat, soojaisoleerivaid lisandeid sisaldavat nakkekrohvi. Välimise krohvikihi eesmärgiks on takistada niiskuse sissetungimist. Soojustuskrohvid kaitsevad müüritist soojakadude eest, muutes halvasti soojustatud müüritise elamisväärseks. Halvasti soojustatud müüritise korral ei piisa vaid välisest soojustuskrohvist, materjal tuleb kanda ka seina siseküljele.

Krohvfassaadi paigaldamispõhimõtted

Krohvfassaadi paigaldamine sõltub eelkõige valitud krohvi liigist. Tänapäeval kasutatakse fassaadisoojustussüsteeme, mis ühendavad endas meeldiva välimuse piisava isolatsiooniga.

Ühekrohviga soojustussüsteemi ülesehitus

 • soklisiini paigaldus pritsmeveepiirkonna ülemisse ossa;
 • soojusisolatsiooniplaatide (polüstürool või mineraalvill) liimimine spetsiaalmördiga kandvale konstruktsioonile, mõningatel juhtudel ka täiendav kinnitamine tüüblitega;
 • plaatide katmine armeerimismassi ja armeerimisvõrguga ning krohvikrundiga;
 • fassaadi katmine mineraalse või polümeerse kattekrohviga, mis tagab lõpliku ilmastikukindluse.

Neid krohve saab soovitud värvitoonis juba tehasest. Alati säilib võimalus valge krohvpind hiljem üle värvida. Viimane variant sobib eriti juhul, kui soovitakse eri fassaadiosi eri värvitoonide abil esile tõsta.


Tuulutatav soojustussüsteem

Ajal, mil soojustusele majaehitamise juures erilist tähelepanu ei pööratud, liimiti, kruviti või kinnitati valitud fassaadikattematerjalid mõnel muul moel vahetult fassaadi külge. Paigalduspõhimõtted:

 • kõigepealt liimitakse polüstürool- või mineraalkiudplaatidest soojustuskiht ühekordsele seinale, mõnel juhul kinnitatakse ka tüüblitega.
 • selle külge kinnitatakse kruvidega ilmastikukindel kaitsekiht, mis koosneb väikeseformaadilistest puit, kiudtsement, tehisaine või kivipaneelidest. Võib kasutada ka suureformaadilisi plaate või metallkatteid (vask, alumiinium).
 • fassaadipaneelid kaetakse sobiva krohviga.


Soojustuse ja ilmastikukaitsekihi vahele peab jääma vähemalt 2 cm laiune vahe. õhutusavad tuleb jätta ka pritsmevee ja räästa piirkonda. Need tagavad fassaadi pideva õhutamise. Kahe kihi vahele tungiv niiskus kuivab ning ei kahjusta isolatsioonikihti ja määritist.

Mitmekihilised fassaadid

Sellised fassaadid on kindlad ilmastiku- ja keskkonnamõjutuste suhtes. Konstruktsiooni alusel liigitatakse müüritis, soojustuse liittarind ja tuulutatav soojustussüsteem.


Fassaadi seinad koosnevad enamasti müüritisetellisest, klinkrist, lubjaliiva- või maakivist, mis ühtlasi kaitsevad maja ilmastiku eest ning samas annavad majale ka stiilse välimuse. Nad sobivad ka olemasolevate fassaadide saneerimiseks, kui on olemas vastav vundament.


Müüritisetellis, klinker või maakivi ei jäta just palju ruumi originaalsele värvilahendusele. See on siiski mõeldav, kui kombineerite erinevaid materjale. Individuaalne värvilahendus on eelkõige võimalik etteasetatud lubjaliivakivist müritise puhul.

Fassaadi paigaldus

Põletatud savist valmistatud tellised ja keraamilised kivid on traditsioonilised fassaadimaterjalid, mis võimaldavad lihtsate vahenditega katta uut fassaadi või vana optiliselt värskendada. Eelduseks on kindel aluspind ja puhas ning täpne töö, seda eriti vuukide tegemisel. Paraku ei paranda see meetod hoone soojusisolatsiooni, jäädes seega vaid fassaadi üheks elemendiks.

 

Loomulik puitfassaad

Sajandite vältel fassaadimaterjalina kasutatud puidul on head isolatsiooniomadused. Puit on ka piisavalt ilmastikukindel.


Puitfassaadi paigaldus

 • kandvale välisseinale kinnitatakse tüüblite abil roovsõrestik;
 • selle vahele paigaldatakse lisasoojustus koos tuuletõkkega;
 • seejärel paigaldatakse distantsliistud, mis kinnitatakse vertikaalselt soojustuskihi paksuselt;
 • lõpuks kruvitakse distantsliistude külge lauad või sindlid.

Punn-soon-ühendusega profiilpuit võimaldab lihtsat ja kindlat montaaži. Tellija võib valida peenelt saetud või rihveldatud pealispinna vahel