Trepikodade remont | Koridoride remont

Teostame korrusmajade koridoride ja trepikodade remonti.


Trepikodade remont: pahteldus (tavaline ja struktuurne, struktuuri pritsimine seintele ja lagedele), seinte värvimine, plaatimine, käsipuude, trepipiirete remont, postkastide paigaldus, vanade betoon treppide süvapuhastus ja katmine kivikaitsevahendiga.

 

Korteriühistutele järelmaksuga trepikodade remont ja renoveerimine!

 

Sanitaarremont

Sanitaarremonti teostatakse mitteoluliste muutustega trepikojas.

 Sisaldab järgmisi trepikodade remondi- ja viimistlustöid:
- lae pahtliparandused ja lae värvimine;

- seinte pahtliparandused ja seinte värvimine;

- radiaatorite, kütte-, vee- ja gaasitorude värvitööd;
- akende, uste värvimine, vajadusel klaaside vahetus.

- trepikäsipuude värvimine (metall ja puitosad)

- Elektri juhtmete karbikutesse paigaldus

- vajadusel postkastide tellimine ja  paigaldus (valik postkaste)


trepikodade remont
trepikodade remont
trepikodade remont


Lõplik maksumus määratakse tulenevalt remonditava ruumi seisundist, mahust ja tellija soovidest.

Kapitaalremont

Kapitaalremont - see on trepikodade kvaliteetne viimistlus usaldusväärsete tehnoloogiate ja materjalide kasutamisega.


Kapitaalne remont sisaldab järgmisi remondi ja viimistlustöid:
- elektri installatsioon ja paigaldus. Renoveerimine.

- elektri juhtmete karbikutesse paigaldus või seinasisse freesimine.

- lae ja seinte krohvimine, lauspahteldus ja värvitööd.

- struktuuri pritsimine seintele ja lagedele.

- radiaatorite, kütte-, vee- ja gaasitorude värvitööd;
- uute trepikäsipuude paigaldus

- Põranda ja trepiastmete plaatimine.

- vajadusel postkastide tellimine ja  paigaldus 

Muud remonttööd ning ehitus

Lisaks korteriühistu trepikodade remonttöödele teostame veel:

  • Fassaadide soojustamine ja krohvimine, puitfassaadide renoveerimine.
  • Rõdukatete vahetamine (profiilplekk, Kivex plaat jne.)
  • soklite krohvimine ja värvitööd.
  • Varikatuste ehitamine
  • Betoonvööde valamine, panduse valamine 
  • Elektritööd (teostab koostööpartner)
  • Sanitaartehnilised tööd (teostab koostööpartner)
  • Hooldusteenused
  • Üldehitustööd
  • Nõustamine ja konsultatioonFinantseerimine

Küsi hinnapakkumist: tel. +372 58 188 580  info@4seina.com

Trepikodade remont ja finantseerimine:  SEBSwedbank, Sampo Pank  

Galerii: