Uus ehitusseadus vähendab korruptsiooniriske

17. apr  Madis Pihelgas. Kommentaarid: 0

Uue planeerimisseaduse kohaselt muutub kohalike omavalitsuste otsustusõigus selgemaks, muutes inimeste jaoks oluliselt arusaadavamaks ehituse ja planeerimisega seotud lubade saamise ning vähendab ehitamisega seotud võimalikke korruptsiooniriske.

Michali sõnul soovitakse riigi tasandil korruptsiooniriski vähendada sellega, et üks ja sama haldusorgan ei korraldaks riigihanget, annaks endale välja ehitus- ja kasutusloa ning kõige lõpuks ei teostaks enda üle ise järelevalvet. „Näiteks puudutab muudatus teede ehituse valdkonda, kus on tehtud ettepanek hanke-ja lubade menetlus ning järelevalvefunktsioonid lahutada, andes viimased näiteks Tehnilise Järelevalve Ametile,“ märkis minister.

Justiitsminister Kristen Michali sõnul näitas veebruaris avaldatud korruptsiooniteemaline Eurobaromeetri uuring, et enimlevinud korruptsioonivaldkonnaks peavad inimesed ehituslubade väljastamist.

„Kui 53% vastanutest leiab, et selle tegevusega kaasneb suurim korruptsioonirisk avalikus sektoris, siis on ilmselgelt vaja valdkonna korraldus üle vaadata ning seda me nüüd tegemas olemegi. Praegu on ehituse ja planeerimisega seotud lubade taotlemisel üheks suuremaks probleemiks ebamäärasus. Avalikule võimule on jäetud lai otsustusõigus ning tekkinud on olukord, kus inimene ei saa täpselt aru, mida ta positiivse otsuse saamiseks tegema peab. Määramatus ja ebaselged otsustuskriteeriumid loovad soodsa pinnase ka korruptsiooniriskide tekkeks, “ lausus minister.

„Täna on levinud praktika, et huvitatud isik käib ise selleks, et tagada taotluse kiirem menetlus, erinevate kohaliku omavalitsuse asutuste juures kooskõlastusi küsimas. Edaspidi saavad sellised protsessid ette selged raamid ning iga inimene saab jälgida, millises etapis tema menetlus on. Selleks anname menetlejale ette selgemad põhimõtted ja konkreetsed piirid, millele tuginedes peab planeeringu menetleja otsuse tegema ning selgeks saab ka millal menetleja võib jätta planeeringu algatamata või planeerimismenetluse lõpetada,“ ütles Michal.

Ministri sõnul hakkab edaspidi lubade menetlemine liikuma erinevate kooskõlastajate vahel elektroonilise registri kaudu ja automaatselt ning kaob ära vajadus, et inimene peaks ise selleks dokumentidega ringi käima.
Ministri sõnul saab sellega protsess selgelt kirjeldatud ning siis saab ka taotleja aru, mida tema taotlusega tehakse ja see muudab inimese ning ettevõtjate jaoks protsessi mugavamaks.

Omavalitsused saavad kasu sellest, kui planeerimis- ja ehitusprotsess on selgemalt kujundatud ning seeläbi vähenevad võimalikud riskid avaliku võimu ning erahuvide kokkupuutekohas.

Justiitsministeerium on alustanud uue planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku eelnõude arutelusid, millega soovitakse saada erinevate huvigruppide ettepanekuid ning tagasisidet valminud eelnõule. Eelnõud peaks koostöös huvigruppidega valmima 2013. aasta alguseks.

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: