Remonditööd teie majas. Millest alustada?

10. dets  Madis Pihelgas. Kommentaarid: 0
Kui plaanite 2013 aastal majas remonditöid läbi viia, siis tuleb alustada juba täna. Miks täna? Juba homme on projekti nõudvate tööde projekteerijate juurde isegi kuni mitmekuulised järjekorrad, lisaks kulub aega projekti teostamisele ja kooskõlastamisele. Kui teie remondifondist ei piisa soovitud tööde finantseerimiseks ja teil läheb vaja pangalaenu, kuid te ei ole veel kokku kutsunud üldkoosolekut kõikide vajalike tööde ja finantseerimisvõimaluste kinnitamiseks, siis te olete.. juba hiljaks jäänud. Sellisel juhul ei jõua arvatavasti ka sellel kevadel ehitustöödega alustada ja taas hakatakse teid hurjutama, seoses tegevusetusega kasvavate elektri- ja küttehindade taustal.

Mida saaks veel ette võtta? Esiteks, tellida energiaaudit. Nimekirja energiaaudiitoritest, mis on kantud Majandustegevuse Registrisse, võib leida vastavalt sihtasutuse KredEx koduleheküljelt. Energiaaudit aitab määratleda remondi- ja ehitustööde prioriteedid, nende läbiviimise vajalikkuse ja hinnataseme. Lisaks võimaldab see tulevikus taotleda KredExi toetust pangalaenu saamiseks soodustingimustel. Kulud energiauditile kompenseeritakse samuti osaliselt KredExi poolt. Kui energiaaudit on juba läbi viidud, kuid sellest on aega möödunud ja korteriühistu vajadused ja võimalused on juba muutunud, siis on mõttekas tellida energiaauditile täiendus – seda ei pea tegema sama energiaudiitori juures.

Teiseks tuleb üldkoosolekul otsustada, milliseid remonditöid kavatsete läbi viia ja kuidas neid finantseerida.

Kolmandaks tuleb tellida vajalikud projektid (peale projektide kooskõlastamist tuleb saada ehitusluba) ja määratleda, kes hakkab teostama omaniku järelvalvet (ehitusseaduse nõue).

Neljandaks tuleb valida minimaalselt kolmest hinnapakkumisest tööks sobivaim ja kui plaanite võtta pangalaenu, siis esitada pangale kõik laenu saamiseks vajalikud dokumendid. Toetuse saamiseks tuleb kõik vajalikud dokumendid esitada KredExile ja kui finantseerimise toetamise küsimus on juba otsustatud, siis võib sõlmida lepingud töövõtjatega ja alustada tööd. Hea oleks, kui omaniku järelvalve algaks juba lepingute sõlmimise staadiumis. Ehitustööde alustamisest ei tohi unustada teavitada ka kohalikku omavalitsust (Tallinnas – Linnaplaneerimise amet).

Kui teil puuduvad oskused või aeg kõikide nende tööde organiseerimisega tegelemiseks või veelgi enam, ehitustööde käigu kontrollimiseks, siis on olemas hea võimalus pöörduda firma poole, mis taoliseid teenuseid pakub.

Igor Bogatõrjov, ABC Haldus OÜ
kinnisvarahaldur
info@abchaldus.ee
www.abchaldus.ee

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: