Parketi paigaldusjuhend

14. juuli  Madis Pihelgas. Kommentaarid: 0
Parketi paigaldus: Enne parketi paigaldamise alustamist tuleb veenduda, et aluspõrand vastab kõikidele nõuetele.
  Paigaldaja peab otsustama, millist lauda võib paigaldada ja millist mitte. Teistest erineva tooniga või muidu  erinevad lauad tuleb välja sorteerida või paigaldada vähem nähtavasse kohta. Peitepeitsi, pahtli ja akrüüli  kasutamine on parketi paigaldamise juures lubatud. Praaklaudu paigaldada ei tohi.  Palun arvestage parketikulu umbes 5% m² kohta.

 
 B. Paigaldusjuhend 1. Soovitatavad tööriistad, materjalid ja seadmed. 
 • hari või tolmuimeja  • ≈7mm paigalduskiilud  • puidu ja/või betooni niiskuse mõõtja   • mõõdulint  • lood  • puusepa nurgik   • käsisaag  • platesaag   • rihmad   • parketiklots 

 2. Ettevalmistamine Viimistletud laudparketi paigaldamine peaks olema üks viimaseid töid ehitusel.  Konditsioneer ja küttesüsteem võiksid töötada.  Püsiv ruumide temperatuur  24°C  ja suhteline niiskus vahemikus 40% -  60%  peaks olema  ruumides 14 päeva enne parketi paigaldamist, paigaldamise ajal ja hiljem.  Parketi pakid tooge paigalduskohta vähemalt 48 tundi enne paigaldamisega alustamist. Pakki võib avada  vahetult enne paigaldamist!!!  Laudparketti võib paigaldada nii allapoole kui ka ülespoole põranda üldist taset. Ei soovita paigaldada  vannituppa  Niiskuskahjustuste ennetamiseks tuleb kindlasti kontrollida aluspõranbda niiskuse taset.  

 3. Aluspõranda ettevalmistamine  Veenduge, et hoone, kuhu parketti plaanitakse paigaldada, oleks selleks valmis. Kõik niiskuse ja veega seotud  tööd müüritööd, krohvimine, seinte värvimine, torutööd, rennide paigaldamine jne oleksid lõpetatud. Kõik avad  peaksid olema kinni (katus, uksed/aknad). Rusikareegegel on, et viimistletud laudparkett on üks viimastest  paigaldatavatest osadest. Betoonist aluspõrand peab olema täielikult kõvenenud ja kuivanud (8-12 nädalat vana),  minimaalne pinnatemperatuur 15ºC ja maksimum niiskusetase 2% kuivaines. Ideaalne suhteline õhuniiskus  eluruumis on 55%. Niiskust on soovitav mõõta spetsiaalse kalibreeritud niiskusemõõtjaga.   

 TEKA Soft Loc paigaldusjuhend “ujuvale” põrandale

 1. Peale aluspõranda puhastamist katta põrand kilest niiskustõkkega;  ülekate peab olema vähemalt 20cm. Kile rullida lahti piki pikemat seina.  Soovitav on kasutada niiskustõkkega alusvaipa (nt Kirchner classic). 
 2. Alusvaipa kasutatakse müra summutamiseks ja/või väiksemate  ebatasasuste tasandamiseks. Alusvaipa ei panda ülekattega; (välaarvatud  juhul, kui alusvaiba alumine külg on kilest, mis on spetsiaalselt jäetud  üleksttega paigaldamiseks nt Kirchner alusvaibad)  
 3. Asetage lahtine laud maha sobival kõrgusel vastu uksepiita. Lõigake põhjast  tükk välja, jättes ettenähtud paisumisvuuk. 
 4. Paigaldage lauad piki pikemat seina.Võimaluse korral paigaldage lauad  valguse langemise suunas või peamisest valguse allikast lähtuvalt. Läbilõige/  paisumisvuuk on vajalik üle 100 m² suurustes ruumides.  5. Alustage paigaldamist vasakust nurgast, punniga pool vastu seina.  Kasutage paigalduskiile, et tagada ühtlane paisumisruum kogu ruumis.  6. Paigaldades järgmist lauda, asetage see maha ja suruge seda allapoole, kuni  lühike plastikust keel klõpsatab õigesse kohta. Jätkake järgmiste laudadega  samal viisil kuni esimene rida laudu on paigaldatud. 
  7. Joonisel on näha kuidas käib väikese plastikust keele lukustumine.  8. Ilusama tulemuse saamiseks vaadake uue rea alustamisel alati, et rea  esimene laud reas oleks vähemalt 30 cm pikk. Katsuge kasutada eelmise rea  viimase laua küljest saetud otsa uue rea alustamisel. 
 9. Laudade külgesuunas ühendamisel asetage uus laud 15º nurga all ja vajutage  kergelt allapoole.


 Tähtis teada: Ujuvalt paigaldatud põrandal ei ole parketilauad mingil moel kinnitatud. Ärge kunagi ühtegi ujuva  põranda parketilauda naelutage ega liimige. Põranda loomuliku liikumise takistamine võib põhjustada  põranda vigastusi ja sellisel juhul on garantii kehtetu. 

 B. Tähelepanu!  See paigaldusjuhend on mõeldud Teka Soft Loc toodetele, parim sobiv suhteline õhuniiskus jab  vahemikku 40-60% aastaringselt.  Parketi paigaldamisel põrandaküttele tuleb jälgida, et küttesüsteemi temperatuur ei oleks kõrgem kui  27°C.  Pöök, Vaher ja Kempas on suure joonpaisumisega puiduliigid ning pragude tekkimise risk on suurem  kui teiste puiduliikide puhul. Seepärast ei ole soovitatav neid puiduliike paigaldada põrandaküttele.

 Ettevaatust: Puidu tolm Tähelepanu! Puidu saagimise, lihvimise ja töötlemise käigus tekib puidutolmu. Õhusolev tolm võib põhjustada  hingamisteede, silmade jan aha ärritust.  
 Ettevaatusabinõud Kasutage tööriistu, mis on ühendatud tolmuimejaga. Kasutage tolmumaski. 
Hoiduge tolmu sattumise  eest silma ja nahale  Esmaabi Ärrituse korral loputage silmi või nahka puhta veega hiljemalt 15 minuti pärast. 

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: