Optimaalne eramu ehitamise plaan tänase turu tingimustes

25. apr  Madis Pihelgas. Kommentaarid: 2

Selles loos käsitleme ühte paljudest võimalustest soetada oma tahtmistele vastav eramu turu hetkeseisu võimalusi kasutades .

Ühes võimaluste kasutamisega püüame  valgustada liigsetest riskidest hoidumise võimalusi.

Vajadused ja võimalused

Esimese sammuna tuleks eramu soetajal hinnata oma vajadusi ja võimalusi ning paika panna maja olulised näitajad (asukoht,tubade arv,pindala,abiruumide vajadus – kas sama hoone mahus või eraldi hoonena,korruste arv. jne ).Vajaduste ja võimaluste hindamisel tuleb silmas pidada nii maja ehitamise kui ka ekspluatatsiooniga seotud kulusid. Asjakohane oleks peale esimese nägemuse selgumist rääkida pankadega.Kuulata ära nende arvamused ja soovitused ning vajadusel teha mõningasi täpsustusi või korrektuure oma plaanidesse.

Eskiisi koostamine

Teise sammuna oleks õige püüda oma vajadustel vastava maja eskiis lasta mõnel arhitektil valmis teha ja küsida soovitus selle kohta, milline oleks sellise maja püstitamiseks sobilik krunt nii ilmakaarte suhtes kui ka teede ja tänavate paiknemiste mõttes.

Krundi leidmine – kolmas samm

Otsida tuleks selliste arenduste hulgast, kus kommunikatsioonid valmis , teed koos tänavavalgustusega olemas ja liitumised hinnas. Elamukruntide hinnad on hetkel langenud analüütikute arvamuse kohaselt 30...50% aasta taguse tasemega võrreldes – on võimalik,et „hinna põhi „ on saavutatud ja suuri vajumisi enam ei tule, kuna hoonestamata kinnistu hoidmisega seotud kulud on suhteliselt madalad  (põhiliselt maa maks) ja arendajad juba suures osas kuludele katte leidnud. Selle sammuga väga viivitada ei maksa,sest muidu võib jääda ehituslepingu sõlmimine turu tõusu algusesse ja ehitushindadest kadusa teatud jägu paindlikkust.

Leidke usaldusväärne ehitusjärelvalve (omaniku järelvalve) – neljas samm

Tuleb kasuks kui ta lülitub protsessi projekteerimise käigus,sest varasem kogemus võimaldab ennetada mõtetuid ja viletsaid tehnilisi lahendusi. Tihti on eramuehitajad seisukohal ,et ehitaja teeb ise järelvalvet,kuid uskuge see tõekspidamine head tulemit ei pruugi tagada. Leppige kokku järelvalvega mõistlikus teenuse hinnas ja pange tähele, et see kulutus tuleb kuhjaga tagasi muude kulude ja aja  kokkuhoiuna.

Projekteerimine – viies samm

Ajal, mil on ehitusturg languses,on arhitektid tööga mõõdukalt ( või veidi vähem) koormatud ning tahtmist ja aega iga tööga põhjalikult tegelda jätkub.Tänast olukorda ära kasutades on asjakohane lasta projekti raames lahendada konstruktsiooni- ja kommunikatsioonide osa ning lahti joonistad ehituslikult keerukamad sõlmed.Ehituse maksumuse optimeerimiseks oleks mõistlik lasta kõrvutada erinevate materjalide ja konstruktsiooni lahenduste kasutamise mõju lõpphinnale. Kindlasti tuleks projekteerimisleping sõlmida nii,et leping ei lõppe mitte ehitusloa saamisega, vaid ehituse käigus ette tulevatele ehituslikele ja tehnilistele probleemidele lahenduse leidmisega kindlaks määratud aja jooksul, samuti peaks tasu muudatuste tegemiste eest sisalduma juba lepingu hinnas.

Kuues samm - Ehitaja leidmine ja ehituslepingu sõlmimine

Nagu iga teise suurema ja olulise hinnaga ostu juures on mõistlik võtta pakkumisi erinevatelt teenuse pakkujatelt (vähemalt kolmelt). Eelmises lõigus kirjeldatud küllalt üksikasjaliku projektdokumentatsiooni olemasolu on eelduseks täpse ja hästi osadeks jaotatud  pakkumiste saamiseks.Pakkumised laske teha sellised,et neid oleks võimalik omavahel võrrelda ja pakkujalt küsida hinn põhjendust.Vaadake koos ehitusjärelvalvega läbi kõik laekunud pakkumised ja vähegi hägused read arutage pakkujaga läbi. Nõnda saab pilt selgemaks ja protsessi lõpuks on lihtne võrrelda võrreldavaid suurusi omavahel. Selgitage välja, kas ehitaja on valmis lepingut sõlmima etappide kaupa tööde tegemiseks. Juhul, kui on , pange see pakkumisse kirja eraldi tingimusena. Fikseerige kindlasti ära  pakkumise kehtimise aeg ja tööde teostamise periood.

Finantseerimine ja ehitamine - seitsmes samm

Kui hea pakkumine käes,olete kulutanud kindlasti maatüki ostmisest juba 2...3 kvartalit ja vahepeal on pankede laenutingimused muutunud – Euribor juba langeb usinasti ja küll marginalide langus järgi tuleb. Suurt laenupakkumiste vohamist muidugi niipea ei tule,aga tingimused leebuvad kindlasti. Kuna Teil on käes hea ehituspakkumine, siis nüüd tuleks  vaadata üle finantsasutuste meelsus. Arvestades asjaolu, et pakkumise olete saanud ehitusturu madalseisu hetkel, on see ka parim lähiajal võimalikest pakkumistest. 

Mõistliku tegutsemise juures olete :

•    soetanud sobiliku maatüki soodsa hinna, 
•    maksnud mõõdukat hinda põhjaliku ja detailideni läbitöötatud projektdokumentatsiooni eest,
•    saanud projektile vajalikud kooskõlastused ja ehitusloa enne ehituse algust ( nii nagu seadus nõuab, kuid praktika alati mitte ei kinnita),
•    sõlminud parimatel tingimustel ja parima hinnaga ehituslepingu,mille aluseks on ehitusloaga projekt,
•    saanud usaldusväärse ehitaja,kes tagab tööle kõrge kvaliteedi ja tähtaegadest kinnipidamise,
•    muutunud uue meelepärase ja ootustele vasta kvaliteetse kodu omanikuks hinna eest, mille kahanemist karta pole,sest olete kõik seitse sammu parimal moel edukalt sooritanud.

mop Minu nimi on Jack ALEX. Ma käisin veebis ja sattusin JOSE Luisi laenu väljaandesse, kus öeldakse, et laenufirma annab elanikkonnale laenu väga madala intressimääraga. Niisiis, võtsin ettevõttega ühendust tema e-posti teel: (joseluisloans@gmail.com) mida taotlesin 25 000 euro suuruseks laenuks kaheks aastaks. Ettevõte vastas mulle ja saatis mulle kõik tema ettevõtte tingimused, mida ma olin lugenud, ja nõustusin nendega, et nad ei maksa mingit tasu. Pärast laenutaotluse kinnitamist sain oma pangast teate, et minu pangakontole on 25 000 euro suurune ruupiaks konverteeritud, lõpetasin laenu tagasimaksmise 18. detsembril enne koroonapuhangu algust. Nii et tahaksin kasutada võimalust ja saata sõnum kõigile, kes otsivad Internetist usaldusväärset eralaenu pakkujat, et taotleda e-posti teel jose luisi laenu: Konto (joseluisloans@gmail.com) võite võtta ühendust ka neid rakenduses Whats: (+13075431042) 30. juuni 2020
Martin O'brian Tere kõigile, olen kaotanud raha nii paljudele ettevõtetele, kes on väitnud end olevat tõelised laenuandjad, kuid kõik minu jõupingutused on olnud asjatud, olen kaotanud üle 3500 euro võltslaenuandjatele, kellele väidetakse end olevat need, kes nad pole. Kuni mu sõber ei tutvustanud mulle õiget laenuandjat, kellega ma ühendust võtsin ja sain neilt edukalt laenu vaid 48 tunni jooksul, soovitaksin kõigil, kes otsivad laenu, kartmata nendega ühendust võtta e -posti teel: lapofunding960@gmail.com Whatsapp +447883183014 26. august 2021
Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: