Kuidas saavutada renoveerimisel kvaliteetne tulemus?

09. veebr  Madis Pihelgas. Kommentaarid: 0
Kindlasti on paljudel ühistujuhtidel peamurdmist, kuidas renoveerida oma elamu nii, et tulemuseks oleks märgatav elukeskkonna paranemine. 
Kuna renoveerimine on tõsine ja suure kaaluga investeerimisotsus, on mõistlik parema ülevaate saamiseks kõik poolt- ja vastuargumendid kirja panna. Ühistuliikmete huvides on läbimõeldud ja professionaalsed otsused nende kaasomandi majandamiseks. Selle eelduseks on omakorda juhatuse suutlikkus kriitiliselt hinnata oma pädevust ja ajaressurssi ning vastava eriala spetsialistide kaasamine. 

Põhjendatud investeeringute üle otsustamiseks tuleb esmalt saada objektiivne info hoone tehnilise olukorra ja energiakulude kohta. Selle annab energiaaudit, mille juures peaks olema ka hoone tehniline ekspertiis ja renoveerimissoovitused. Igal juhul tuleks uuendada need hoone osad, mis on avariiohtlikus olukorras, ohustavad elamu kasutamist või mõjuvad halvasti inimeste tervisele. Samuti tuleks rakendada meetmed, mis aitavad vähendada energiakulutusi ja parendada ruumide sisekliimat. 

Kuna hoone on tervik ja ainult ühe osa renoveerimine ei pruugi anda märgatavat energiasäästu ega elutingimuste paranemist, tuleb kõik vajalikud tööd projekteerida ja ellu viia terviklikult. 
Kuna korterelamu renoveerimine eeldab professionaalse ehituseksperdi osalemist, siis tuleks kohe alguses kaasata kogenud projektijuht, kes suudab juhtida kogu renoveerimisprotsessi. Samuti tuleb leida hangetega sobivad projekteerijad ja ehitusfirmad ning hiljem teostada omanikujärelvalvet. Eriti oluline on projektijuhi roll olukorras, kui ettevalmistusaeg on piiratud ja ehitusturult võib olla keeruline leida sobiva hinna-kvaliteedi suhtega firmasid. KredExi rekonstrueerimistoetuse taotluste vastuvõtmise tähtaeg on 30. november 2012, seega ühistutel, kes alles kavandavad projekteerimisega alustamist, läheb üsna kiireks. Võib juhtuda, et ilma ehituseksperdi abita lihtsalt ei jõua õigeks ajaks projekti ette valmistada. 

Projekteerimise alustamiseks on vajalik valida energiaauditis väljapakutud meetmete pakett ja koostada projekteerimise lähteülesanne. Samuti taotleda projekteerimistingimused kohalikust omavalitsusest. Seejärel viia läbi projekteerimishange ja sõlmida väljavalitud projekteerijaga töövõtuleping. Projekti kvaliteeti ja vastavust lähteülesandega aitab hinnata ehitusekspert. Projekt peaks andma vastuse paljudele küsimustele, mida on vaja teada enne finantseerimist – alates tehnoloogilisest lahendusest kuni prognoositava eelarveni. 

Kui ühistul ei ole projekteerimiseks piisavalt vahendeid, saab neid kulusid rahastada pangalaenu ja osaliselt ka KredExi projekteerimistoetusega, mis võimaldab katta kuni 50% kuludest, kuid mitte rohkem kui 4000 eurot aastas. 

Kuna KredExi poolt pakutakse rekonstrueerimistoetust kuni 35% ulatuses kõigile olulisematele töödele, siis annab see ühistutele täiendava rahalise stiimuli võtta ette terviklik renoveerimine, sest osade kaupa tegutsemisel jääksid riigipoolse toetuse summad oluliselt väiksemaks. 

Pärast projekteerimist koostatakse lähteülesanne renoveerimise hinnapakkumise küsimiseks, korraldatakse ehitushange, tehakse pakkumustele analüüs ja taustauuring. Projektijuhi väärtus ühistu jaoks avaldub ka selles, et ta oskab ta küsida hinnapakkumisi just nendelt firmadelt, kellel on suutlikkust ja oskusi töid kvaliteetselt teha, sest tal on aktuaalne info ehitusturu kohta. Sellega hoidutakse sageli esinevast probleemist, kus alapakkumise teinud ehitusfirmad jäävad tööde teostamisel hätta, küsivad tellijalt lisaraha või jalutavad lihtsalt minema. Vähetähtis pole ka ehitusloa taotlemine, mis võib kogemuste puudumisel võtta aega mitmeid kuid. 

Samaaegselt peaks ühistu juhatus aktiivselt tegelema korteriomanike informeerimise ja kaasamisega otsustusprotsessi. See tähendab keeruliste renoveerimisküsimuste esitamist tavatarbijale arusaadavas keeles koos korterikohase maksekoormuse prognoosiga, kuhu on sisse arvestatud nii eeldatav küttekulude vähenemine kui ka laenumakse. Suhtlemist ühistu liikmetega ei tohi alahinnata, sest enamik omanikke peaks enne üldkoosoleku toimumist aru saama, miks ja milliseid töid kavandatakse ning missuguseks kujuneb nende maksekoormus. 
Projektijuhi teadmisi saab kasutada nii ühistu liikmete informeerimisel kui ka koosolekutel renoveerimisplaanide tutvustamisel ja küsimustele vastamisel. Et ühistu liikmed saaksid vastused otse algallikast, on mõttekas kutsuda üldkoosolekule ka KredExi konsultant, kes selgitab lisaks tehnilistele küsimustele laenu ja toetuse tingimusi. 

Mõnikord pelgavad ühistud laenu taotleda oma liikmete võlgnevuste tõttu. Tegelikkuses aga ei ole võlgnevused laenu taotlemisel probleemiks, kui nendega koheselt ja järjekindlalt tegeleda. Hindame võlgnevuste mõju ühistu maksevõimele iga kord individuaalselt, kusjuures kõige olulisem on fakt, kui aktiivselt on ühistu juhatus võlgnevustega tegelenud. 

Raha hinna kallinemist ja inflatsiooniriski arvestades on tänased laenutingimused ühistutele ülisoodsad. Swedbank pakub KredExi korterelamu laenu 10 aastaks fikseeritud intressiga 3,8%. Kombineerides sooduslaenu KredExi rekonstrueerimise toetusega, on võimalik renoveerida suuremaid korterelamuid nii, et aasta keskmine maksekoormus elanikele ei suurene. 
Ühistujuhid, pöörduge panga spetsialistide poole, et saada detailne ülevaade laenu ja toetuste taotlemise protsessist ning kalkuleerida laenumaksete suurust. 

Janis Pugri
Swedbanki korteriühistute valdkonnajuhtTeenuse pakkuja on Swedbank AS. Tutvuge teenuse tingimustega www.swedbank.ee/business ning vajadusel konsulteerige pangatöötajaga.
Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: