Korterelamute rekonstrueerimise toetus

26. aug  Madis Pihelgas. Kommentaarid: 3
Renoveerimistoetuse eesmärk on motiveerida elanikke rekonstrueerima korterelamuid kompleksselt, et:
 • ­ suureneks energiatõhusus arvestades nõudeid hoonete sisekliimale;
 • ­ paraneks hoonete energiamärgise klass
 • ­ hoogustuks taastuvenergia kasutus

Toetus on eelkõige mõeldud KredExi korterelamute renoveerimislaenu (väljastavad Swedbank ja SEB Pank) juurde, et vähendada nõutud omafinantseeringu osakaalu, kuid toetust võib kombineerida ka omavahenditega. Alates 1993. aastast ehitatud korterelamud, mis KredExi renoveerimislaenu sihtgruppi ei kuulu, võivad toetust kombineerida tavalaenuga.

Toetuse saaja

 • 3 aastat tegutsenud korteriühistu, hooneühistu või korteriomanike ühisus
 • korterelamu esmasest kasutusloa saamisest on möödunud vähemalt 3 aastat ja seal on vähemalt 3 korterit
 • vähemalt 80% korteriomanikest on füüsilisest isikutest omanikud
 • korteriomanike ühisuse puhul võib taotlejat esindada valitseja.
  • juriidilisest isikust valitsejal peab olema kehtiv EKHHL poolt väljastatud kahe tärni sertifikaat või ta peab vähemalt ühe majandusaasta olema olnud toetust taotleva korterelamu haldaja
  • füüsilisest isikust valitsejal peab olema kehtiv EKHHL poolt väljastatud kutsetunnistus halduri või vanemhalduri kutsekvalifikatsiooni nõuetele vastavuse kohta või ta peab olema olnud toetust taotleva korterelamu haldaja vähemalt üks majandusaasta
  • valitsejal peab olema olemas korteriomanike volitus toetuse taotlemiseks korteriomanike eest ja nimel

> Toetuse tingimused

> Toetatavad tööd

> Toetuse taotlemine

> Toetuse saaja kohustused

Toetuse taotlemisel palume tutvuda ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrusega "Rohelise investeerimisskeemi „Korterelamute rekonstrueerimise toetus“ kasutamise tingimused ja kord.

Täpsem info telefonidel 6674 111, 6674 114 või emaili teel lauri.suu[at]kredex.ee, heikki.parve[at]kredex.ee ning etteregistreerimisel kontoris T- N kell 14-16.

 

http://www.kredex.ee/13753

 

 

 

wintrade Prescription glasses,sun glasses,Prescription glasses online,cheap sun glasses,Designer glasses,Eye glasses,Glasses frames,Glasses online 15. detsember 2010
wewinwin nike kids shoes,nike shoe outlet,cheapest nike shoes,nike shoes online,nike free,nike shoes for kids 27. detsember 2010
wewinwin nike kids shoes,nike shoe outlet,cheapest nike shoes,nike shoes online,nike free,nike shoes for kids 14. jaanuar 2011
Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: