Saastekvoodi müügilepingu muudatuste kohaselt saab saadavat tulu kasutada lisaks kortermajade renoveerimisele ka eramajade energiasäästlikkuse tõstmiseks. 

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi sõnul on kavandatud programmi näol tegemist unikaalse algatusega. „Varem pole majaomanikele taolist toetust võimaldatud ning mul on hea meel, et juba kuu aja jooksul on programm kõigile taotlejatele avatud,“ lisas minister.

Luksemburgi Suurhertsogiriigiga sõlmitud saastekvootide lepingu muudatuse kohaselt saab kuni neli miljonit eurot suunata väikeelamute renoveerimiseks ja sellest kuni üks miljon eurot taastuvenergeetika lahenduste, nagu tuulikute ja päikesepaneelide kasutusele võtmiseks eraisikute poolt. Toetust saab hakata taotlema SA KredExi kaudu"Eesti eramajadest on suur hulk ehitatud eelmise sajandi keskel, kui energiasäästule ja soojapidavusele erilist rõhku ei pandud. Nüüd tekib võimalus toetada ka selliste majade soojustamist," selgitas keskkonnaminister Keit Pentus. "Lisaks on saasteühikute müügitulust uuendusena võimalik toetada eramajade juurde taastuvenergia lahenduste rajamist. Eramajade omanikud, kes soovivad enda tarbeks elektritootmiseks paigaldada väikeseid tuulegeneraatoreid, päikesepatareisid, saavad selleks edaspidi ka toetust küsida."

Lepingu muudatusena võib kuni 4 miljonit eurot suunata eramajade soojapidavamaks muutmise ning taastuvenergeetika väikelahenduste kasutuselevõtu toetamiseks. Samuti pikendatakse lepingu täitmise tähtaega aasta võrra - kuni 2014. aasta lõpuni. 
 
Täiendava meetme eest vastutajaks on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning rakendusüksuseks KredEx. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on ette valmistanud ministri määruse eelnõu, mis sätestab täpsed tingimused ja korra eramute renoveerimiseks ja taastuvenergeetika väikelahenduste kasutuselevõtuks. Määruse eelnõu kohaselt toetatakse väikeelamu energiatarbe vähendamiseks tehtavaid rekonstrueerimistöid ja nende teostamiseks vajalike ehitustoodete ja ehitusmaterjalide soetamist, eramute rekonstrueerimistööde projekteerimist ja omanikujärelevalve teostamist ning taastuvenergia seadmete paigaldamist.
 
Toetust makstakse taotlejale 25% või 40% ulatuses eramu rekonstrueerimise kogumaksumusest, kui projekti tulemusel on saavutatud vastavalt energiamärgiseklass „D“ või „C“. Lisaks  on võimalik saada 60% ulatuses toetust soojusenergia tootmiseks mõeldud päikesekollektori paigaldamiseks ja kuni 70% tuulegeneraatori või päikesepaneeli jaoks, et toota väikeelamus elektrienergiat. Renoveerimise omanikujärelevalve teenuse ja projekteerimise kogumaksumusest saab küsida toetust 50% ulatuses.

Rahastamisotsused peavad KredExi poolt olema tehtud 2013. aasta lõpuks. Rahade väljamaksmise perioodi pikendatakse 2014. aasta lõpuni. 
 
Meetme elluviimise tulemusena väheneb Eesti CO2 heitkogus ca 0,7 miljoni tonni.